BHPSPEC

Ryzyko:2Prawo:3Druki:5Instrukcje:3
Tel: 796 904 123 GG: 8000761 E-mail.: info@bhpspec.pl


POBIERZ OSTATNIO DODANE DARMOWE DOKUMENTY, WIĘCEJ U GÓRY

WITAM

Bo radosna każda owca co ma bacę behapowca...


Nazywam się Stanisław Tkaczyk i jak się Państwo domyślacie zajmuję się szeroko pojętą tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz tworzeniem stron internetowych Prawo jest jednoznaczne w materii służby BHP, każdy Pracodawca jest zobowiązany zapewnić w firmie realizację zadań służby BHP. Jeżeli nie posiada kwalifikacji sam, może zlecić to jednemu ze swoich pracowników, oczywiście po uzyskaniu przezeń odpowiednich uprawnień, ewentualnie zleca te zadania osobie (specjaliście) spoza zakładu pracy. Tym właśnie się zajmuję, pracodawcy zlecają mi prowadzenie spraw z zakresu BHP i PPOŻ w swoich firmach, a ja dokładam wszelkich starań, żeby pracownicy byli cali i zdrowi.     Zajmuję się BHP i Ochroną przeciwpożarową od blisko pięciu lat, przeszkoliłem w tym czasie około 1200 osób, spędzając na szkoleniach tysiące godzin. Lubię swoją pracę, dlatego, że pozwala poznać różny punkt widzenia, dla każdego człowieka odmienny, na sprawę BHP.

    Główny obszar moich działań to szkolenia bhp i ppoż, ale zajmuję się również stałym nadzorem nad firmami, kontrolą firm, kontrolą trzeźwości pracowników, analizami, dokumentowaniem wypadków, kontrolą prawidłowości prowadzenia dokumentów osobowych pracownika, umów etc. W wolnych chwilach jak już wspomniałem, zajmuję się również tworzeniem, edycją stron internetowych, szczegóły tutaj: 3wu.pl

    Na stronie, którą Państwo przeglądacie postaram się w miarę możliwości wrzucać rzeczy, które mogą się Wam przydać, np. gotowe instrukcje do wydrukowania i powieszenie (po uprzednim podpisaniu przez pracodawcę) w firmie, gotowe oceny ryzyka, które mogą Państwo w wielu przypadkach stosować, gdyż ich zakres jest szerszy niż powinien dla większości stanowisk. Ponadto postaram się umieścić przydatne druki np. kadrowe do stosowania przy prowadzeniu akt osobowych, żeby zachować ich właściwą zawartość i ustrzec się mandatów od PIP. Zastrzegam sobie jedynie prawo do treści zamieszczonych dokumentów, proszę korzystać - pozostawiając niezmieniony układ i stopkę dokumentu. Dziękuję. Zapraszam do eksplorowania zawartości witryny. Nadmienię, że jeśli potrzebują Państwo jakichś konkretnych instrukcji, druków, etc. proszę o kontakt, sporządze dla konkretnych danych.

Tym ludziom ufamy, których sami polecamy...


Nie zamieszczam referencji, dlatego, że ilość firm z którymi współpracuje, to dla mnie najlepsze referencje. Wierzę, że skoro przez te kilka lat firmy utrzymują ze mną wpółpracę, to świadczy to o ich zaufaniu do mnie. Pozwolę sobie natomiast poszerzyć listę zamieszczoną u góry o jeszcze kilka nazw firm.
 1. RETRO Restauracja
  Ul. Moniuszki 26 Skarżysko-Kamienna
 2. ZUL Maciej Orynek
  Ul. Harcerska 43 Skarżysko-Kamienna
 3. MATBUD, Centrum Handlowe Odlewnia
  Ul. 3-ego Maja 74 Skarżysko-Kamienna
 4. ESTOLA S.C. Bliżyn Pięty 61
 5. EKO CENTRUM
  Ul. Towarowa 2 Skarżysko-Kamienna
 6. DUET S.C. LEWIATAN
  Ul. Moniuszki 26 Skarżysko-Kamienna
 7. PRIMA S.C. PIEKARNIA
  Ul. Tysiąclecia 12 Skarżysko-Kamienna
 8. CAMARO AUTO-CZĘŚCI
  Ul. Wschodnia 11 Skarżysko-Kamienna
 9. Piekarnia Paweł Michalski
  Ul. Legionów 5 Skarżysko-Kamienna
 10. Danmar
  Ul. Matejki 2 Skarżysko-Kamienna
 11. DREWMEX TARTAK
  Ul. 3ego Maja Skarżysko-Kamienna
 12. "Skarmoda" Mieczysław Sadza
  Ul. Żeromskiego 62 Skarżysko-Kamienna
 13. NEW MEDIA ART. ŁUKASZ GULA
  Wojtyniów Piaskowa 20A 26-120 Wojtyniów
 14. ATRIX - LENA BUSIEK
  Ul. Konarskiego 24/57 26-110 Skarżysko-Kamienna
 15. P.U.H. "GACEK" ANDRZEJ GOWOREK
  Al. Niepodległości 133/55 Skarżysko-Kamienna
 16. Usługi Tartaczne Andrzej Seweryński Niekłań Mały
  Ul. Dworek 35 26-220 Stąporków
 17. RZEŹNIA JAN SKOREK MIĘSO-WĘDLINY
  UL.IŁŻECKA 172 Skarżysko-Kamienna
 18. UBOJNIA JAN LECH
  UL. POZIOMKOWA Skarżysko-Kamienna
 19. Sklep Mięsno-Wędliniarski Borej Ryszard
  Ul. Sokola 1 Skarżysko-Kamienna
 20. Zespół szkół
  Ul. Piaskowa 26 Bliżyn
 21. DELIKATESY "PIAST" LILIA DĄBROWSKA
  Ul. Okrzei Skarżysko-Kamienna
 22. I wiele innych...

KLIENCI

PRAWO

Nieznajomość nie uwalnia od przepisów stosowania...


Kodeks Pracy
Art. 207.
§ 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
 1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
 3. zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 4. zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

O służbie BHP w firmie...


Art. 23711.
§ 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "służbą bhp", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:
 1. zatrudnia do 10 pracowników albo
 2. zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
§ 2. Pracodawca - w przypadku braku kompetentnych pracowników - może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.
§ 3. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań tej służby, nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla nich następstw z powodu wykonywania zadań i uprawnień służby bhp.
§ 4. Właściwy inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp, albo zwiększenie liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi.
§ 5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
 1. szczegółowy zakres działania, uprawnienia, organizację, liczebność i podporządkowanie służby bhp,
 2. kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby bhp.